Wah-wah (kaczka)

Efekt gitarowy służący do modulacji brzmienia. Z reguły występuje w postaci podeału, który wychyla się za pomocą stopy, jak w samochodzie. Zmiana wychylenia padału powoduje podbicie odpowiednich częstotliwości. Daje to efekt "kwakania" (stąd druga nazwa) bądź "mówienia"